0%

PAR PASĀKUMU

Kas ir Holy Spirit Night

Mēs ticam, ka neatkarīgi no vecuma un stāvokli sabiedrībā, Svētais Gars, Kurš vada kalpošanu un pirmās bazīcas mācītaju dzīvi, vēlas spēcīgi izpausties arī mūsdienās.

Mērķis HSN-ir vienotības platformas radīšana, kur caur Vārdu un dziļā pielūgsmē tūkstošiem jauniešu izlīgst ar to Kungu un piedzīvo saskarsmi ar Svēto Garu.

Mēs redzam, kā mūsu paaudzei ir nepieciešama atmoda sirdīs, tāpēc šādas tikšanās jau vieno simtiem baznīcu no dažādām denominācijām 35 Eiropas pilsētās.

HSN 2019.gadā Latvijā

Šajā gadā Holy Spirit Night paplašina savas iespējas robežas. Mēs uzskatām, ka tikai rƎVO⅃ution - mīlestības revolūcija var mainīt mūsu pasauli. Viens no visgrandiozākajiem notikumiem, kur Jūs varat piesātināties garīgi, sajust Svētā Gara klātbūtni un pamosties ar jauniem veikumiem Tā Kunga vārdā. Šis pasākums pirmo reizi notiks Latvijā. Nepalaid garām!

SLAVĒŠANAS KOMANDA

Martins Smits

Martins Smits

Martins Smits – kristiešu solo izpildītājs, agrāk pielūgsmes grupas Delirious līderis. Pēdējā laikā Smits raksta  jaunas dziesmas, daudz ceļo un vada slavēšanu daudzās konferencēs, tajā skaitā arī Holy Spirit Night.

Viņš tic, ka Dievs brīnišķīgā veidā strāda ar cilvēka sirdi caur slavēšanu. “Dziedāt — tā ir dabīga reakcija, kad mēs esam apmierināti, laimīgi vai priecīgi. Un kad Dievs atbrīvo mūs no grēka, piedod mūs, un sauc par saviem bērniem — tas ir viens no priecīgākajiem momentiem dzīvē, bet personīga saruna ar Dievu un Viņa pielūgsme — tā ir atslēga pārmaiņām mūsu dzīvē. Slavēšana — ir mūsu ierocis pret sātanu”, — ir pārliecināts Smits.

SPĪKERI

Bens Ficdžeralds

Awakening Europe vadītājs. Viņš pavada daudz laika ceļojot kā Evanģēlists. Vairāku gadu laikā kalpoja par mācītāju Bethel draudzē, Reddingā, Kalifornijā (Bethel Church in Redding, California). Benu virza kaisle, kas veltīta vienam mērķim — rādīt pasaulei Jēzu ar savu dzīvesveidu un nest labo vēsti par Dieva Valstību nācijās.

Markus Vens

Markus Vens ir Holy Spirit Night evaņģēlists, līderis un redaktors, CV un yesHeis pārstāvis Eiropā, blogeris. Markus un viņa sieva Elsa ir jauniešu līderi baznīcā “Gospel Forum” Štutgartē, Vācijas dienvidos. Viņa mērķis — caur Holy Spirit Night dot cilvēkiem iespēju pieņemt lēmumu sekot Jēzum Kristum un radīt platformu, kurā Dieva pārdabiskais spēks var būt efektīvs šajā paaudzē.

Žans Lūks Traksels

Žans Lūks Traksels – kustības “Eiropa būs glābta” līderis (“Europe Shall Be Saved”, ESBS), sirsnīgi tic tam, ka Dieva Gars veiks lielu darbu eiropiešu sirdīs.

Sergejs Šidlovskis

Sergejs Šidlovskis — «Dieva meklētāju kustības» vadītājs un dibinātājs. Viņš ir šādu kristiešu grāmatu autors kā “Atveru savu sirdi” un “Penuel”. Kopā ar sievu un trim bērniem viņš aktīvi kalpo Dievam un izplata Dieva Vārdu visā Eiropā. Viņš regulāri rīko konferences mācītājiem un draudzes līderiem, iedrošinot viņus kalpošanā.

Jevgēnijs Voits

Jevgēnijs Voits ir kristiešu motivējošs spīkers un Holy Spirit Night kalpošanas koordinators Austrumeiropā. 18 gadu vecumā viņš kļuva par jauniešu mācītāju, organizējot kustību «4U Youth». Pēc 16 gadu ilgas aktīvas kalpošanas jauniešiem Jevgēnijs sajuta nepieciešamību apmācīt un audzināt jaunus līderus. Viņš un viņa komanda tic, ka Dievam ir īpašs plāns katrai Austrumeiropas valstij un ka Dieva Valstība izplatīsies katrā reģionā.

Vai vēlaties būt biedrs?

PIEVIENOJIETIES:

STARPNIECĪBA

Holy Spirit Night notiek vairāk nekā 20 gadus, vācot pilnus stadionus Dieva slvēšanai un lūgšanai. Šādas tikšanās jau vienoja simtiem baznīcu no dažādām denominācijām 7 valstīs un 25 Eiropas pilsētās. Šis notikums kļuva iespējams, pateicoties tam,ka dažāda vecuma un sociālā stāvokļa tūkstošiem cilvēku no dažādām valstīm un baznīcām  pieņēma lēmumu veikt savu ieguldījumu Dieva plāna realizācijā. Aicinām Jūs kļūt par daļu no šī grandiozā notikuma, caur kuru Jēzus ar Svētā Gara palīzību maina paaudzi!

Mēs ticam,ka Dievs īpašī svētīs Jūs, ja Jūs spēsiet atbalstīt šo notikumu ar saviem finansiem tamdēļ, lai notiktu atmoda Latvijas centrā!

BRĪVPRĀTĪGIE

Daudzi kritieši visā pasaulē apvinojās , lai padarītu šo notikumu reālu. Jūs varat pievienoties šai kustībai un kļūt par daļu no Holy Spirit Night savā reģionā! Mēs varam Jums atrast savu vietu kalpošanā un realizēt savas spējas un talantus. Pievienojies mums jau tagad!

KONTAKTI

HOLYSPIRITNIGHT 2019

Ūnijas ielā 99, Rīga
LATVIJA

Email: hsn.unity@gmail.com
Phone: +371 26393579