0%

PAR PASĀKUMU

Kas ir Holy Spirit Night

Mēs ticam, ka neatkarīgi no vecuma un stāvokli sabiedrībā, Svētais Gars, Kurš vada kalpošanu un pirmās bazīcas mācītaju dzīvi, vēlas spēcīgi izpausties arī mūsdienās.

Mērķis HSN-ir vienotības platformas radīšana, kur caur Vārdu un dziļā pielūgsmē tūkstošiem jauniešu izlīgst ar to Kungu un piedzīvo saskarsmi ar Svēto Garu.

Mēs redzam, kā mūsu paaudzei ir nepieciešama atmoda sirdīs, tāpēc šādas tikšanās jau vieno simtiem baznīcu no dažādām denominācijām 35 Eiropas pilsētās.

HSN 2019.gadā Latvijā

Šajā gadā Holy Spirit Night paplašina savas iespējas robežas. Mēs uzskatām, ka tikai rƎVO⅃ution - mīlestības revolūcija var mainīt mūsu pasauli. Viens no visgrandiozākajiem notikumiem, kur Jūs varat piesātināties garīgi, sajust Svētā Gara klātbūtni un pamosties ar jauniem veikumiem Tā Kunga vārdā. Šis pasākums pirmo reizi notiks Latvijā. Nepalaid garām!

SLAVĒŠANAS KOMANDA

Martins Smits

Martins Smits

Martins Smits – kristiešu solo izpildītājs, agrāk pielūgsmes grupas Delirious līderis. Pēdējā laikā Smits raksta  jaunas dziesmas, daudz ceļo un vada slavēšanu daudzās konferencēs, tajā skaitā arī Holy Spirit Night.

Viņš tic, ka Dievs brīnišķīgā veidā strāda ar cilvēka sirdi caur slavēšanu. “Dziedāt — tā ir dabīga reakcija, kad mēs esam apmierināti, laimīgi vai priecīgi. Un kad Dievs atbrīvo mūs no grēka, piedod mūs, un sauc par saviem bērniem — tas ir viens no priecīgākajiem momentiem dzīvē, bet personīga saruna ar Dievu un Viņa pielūgsme — tā ir atslēga pārmaiņām mūsu dzīvē. Slavēšana — ir mūsu ierocis pret sātanu”, — ir pārliecināts Smits.

Kriss Kilala

Kriss Kilala

Kriss Kilala — visā pasaulē pazīstamas pielūgsmes grupas Jesus Culture solists un līderis. Katru gadu pielūgsmes vakari ar Jesus Culture dalību apmeklē simti tūkstošu cilvēku, bet viņu dziesmas tiek izpildītas daudzās draudzēs. Kriss ievērojami ietekmē mūsdienu kristiešu mūziku un evanģēlija sludināšanu visā pasaulē. ⠀

SPĪKERI

Bens Ficdžeralds

Awakening Europe vadītājs. Viņš pavada daudz laika ceļojot kā Evanģēlists. Vairāku gadu laikā kalpoja par mācītāju Bethel draudzē, Reddingā, Kalifornijā (Bethel Church in Redding, California). Benu virza kaisle, kas veltīta vienam mērķim — rādīt pasaulei Jēzu ar savu dzīvesveidu un nest labo vēsti par Dieva Valstību nācijās.

Markus Vens

Markus Vens ir Holy Spirit Night evaņģēlists, līderis un redaktors, CV un yesHeis pārstāvis Eiropā, blogeris. Markus un viņa sieva Elsa ir jauniešu līderi baznīcā “Gospel Forum” Štutgartē, Vācijas dienvidos. Viņa mērķis — caur Holy Spirit Night dot cilvēkiem iespēju pieņemt lēmumu sekot Jēzum Kristum un radīt platformu, kurā Dieva pārdabiskais spēks var būt efektīvs šajā paaudzē.

Žans Lūks Traksels

Žans Lūks Traksels – kustības “Eiropa būs glābta” līderis (“Europe Shall Be Saved”, ESBS), sirsnīgi tic tam, ka Dieva Gars veiks lielu darbu eiropiešu sirdīs.

Sergejs Šidlovskis

Sergejs Šidlovskis — «Dieva meklētāju kustības» vadītājs un dibinātājs. Viņš ir šādu kristiešu grāmatu autors kā “Atveru savu sirdi” un “Penuel”. Kopā ar sievu un trim bērniem viņš aktīvi kalpo Dievam un izplata Dieva Vārdu visā Eiropā. Viņš regulāri rīko konferences mācītājiem un draudzes līderiem, iedrošinot viņus kalpošanā.

Jevgēnijs Voits

Jevgēnijs Voits ir kristiešu motivējošs spīkers un Holy Spirit Night kalpošanas koordinators Austrumeiropā. 18 gadu vecumā viņš kļuva par jauniešu mācītāju, organizējot kustību «4U Youth». Pēc 16 gadu ilgas aktīvas kalpošanas jauniešiem Jevgēnijs sajuta nepieciešamību apmācīt un audzināt jaunus līderus. Viņš un viņa komanda tic, ka Dievam ir īpašs plāns katrai Austrumeiropas valstij un ka Dieva Valstība izplatīsies katrā reģionā.

Vai vēlaties būt biedrs?

PIEVIENOJIETIES:

STARPNIECĪBA

Holy Spirit Night notiek vairāk nekā 20 gadus, vācot pilnus stadionus Dieva slvēšanai un lūgšanai. Šādas tikšanās jau vienoja simtiem baznīcu no dažādām denominācijām 7 valstīs un 25 Eiropas pilsētās. Šis notikums kļuva iespējams, pateicoties tam,ka dažāda vecuma un sociālā stāvokļa tūkstošiem cilvēku no dažādām valstīm un baznīcām  pieņēma lēmumu veikt savu ieguldījumu Dieva plāna realizācijā. Aicinām Jūs kļūt par daļu no šī grandiozā notikuma, caur kuru Jēzus ar Svētā Gara palīzību maina paaudzi!

Mēs ticam,ka Dievs īpašī svētīs Jūs, ja Jūs spēsiet atbalstīt šo notikumu ar saviem finansiem tamdēļ, lai notiktu atmoda Latvijas centrā!

BRĪVPRĀTĪGIE

Daudzi kritieši visā pasaulē apvinojās , lai padarītu šo notikumu reālu. Jūs varat pievienoties šai kustībai un kļūt par daļu no Holy Spirit Night savā reģionā! Mēs varam Jums atrast savu vietu kalpošanā un realizēt savas spējas un talantus. Pievienojies mums jau tagad!

KONTAKTI

HOLYSPIRITNIGHT 2019

Ūnijas ielā 99, Rīga
LATVIJA

Email: hsn.unity@gmail.com
Phone: +371 26393579

INSTAGRAM

 • We feel it’s time for revival and a strong outpouring of the Holy Spirit in RIGA 🙌💥🔥
⠀
Thank u for video review @alex_zinger !!!
⠀
#holyspiritnight #hsnlv #hsn19 #HolySpiritNightLV #riga #latvia
 • Holy Spirit Night Latvia 🇱🇻 17.09.2019. Рига 
Это был незабываемые вечер и праздник поклонения. Вместе, в единстве, в Божьем присутствии 🔥 Спасибо каждому, кто был с нами, кто помогал и участвовал в подготовке и во время мероприятия! Мы ценим это и благодарны вам, что вы поверили вместе с нами и мы стали частью того, что делает Бог среди молодёжи в нашей стране! Но мы знаем, что это лишь небольшое начало того, что Бог запланировал для нашей земли! Поэтому мы вдохновляем вас идти дальше, познавать Его благость, любовь и волю в каждом дне, и мечтать вместе с Ним! До встречи! ⠀
⠀
Наслаждаемся первыми фотками и прекрасной работой от @viktor_polosin и @ivan.guk 
Скоро полный фото и видеоотчёт на нашей странице в FB
⠀
⠀
Holy Spirit Night Latvia 🇱🇻 17.09.2019. Rīga 
Tas bija neaizmirstams vakars un pielūgsmes svētki! Kopā, vienotībā, Dieva klātbūtnē 🔥 Paldies katram, kas bija kopā ar mums, kas palīdzēja un piedalījās organizēšanā un pasākuma laikā! Mēs novērtējam to un esam pateicīgi, ka jūs noticējāt kopā ar mums un mēs kļuvām par daļu no tā, ko Dievs dara jauniešu vidū mūsu valstī! Bet mēs zinām, ka tas ir tikai neliels sākums tam, ko Dievs ir ieplānojis mūsu zemei! Tāpēc mēs iedvesmojat jūs iet tālāk, iepazīt vēl vairāk Dieva labestību, mīlestību un gribu katrā dienā, un sapņot kopā ar Viņu! Uz tikšanos! ⠀
⠀
Kā arī izbaudām pirmās fotogrāfijas un brīnišķīgu 
@viktor_polosin un @ivan.guk darbu! 
Drīz būs publicēts foto un video atskaite mūsu FB lapā
⠀
#holyspiritnight #HolySpiritNightLV #hsn19 #hsnlv #latviashallbesaved
 • Уже сегодня вечером мы встретимся с вами на долгожданном событии этой осени - Holy Spirit Night! Если вдруг у тебя ещё нет билета, ты сможешь приобрести его на месте за 15 евро, а если у тебя нет возможности быть с нами, ты можешь присоединится к нам в прямом эфире! До встречи! 🔥
⠀
Jau šovakar mēs tiksimies šī rudens gaidītajā pasākumā - Holy Spirit Night! Ja Tev vēl nav biļetes, Tu vari iegādāties to uz vietas pa 15 eiro, bet ja Tev nav iespējas šodien būt ar mums, Tu vari pievienoties mums tiešajā ēterā! Uz tikšanos! 🔥
⠀
Tiešraide / Live stream / Прямая трансляция:
YouTube: HOLY SPIRIT NIGHT EASTERN
Facebook: HOLY SPIRIT NIGHT
⠀
#holyspiritnight #hsn19 #hsnlv
 • Jau rītdien kopā ar mums Martins Smits – kristiešu solo izpildītājs, agrāk pielūgsmes grupas Delirious līderis. Pēdējā laikā Smits raksta jaunas dziesmas, daudz ceļo un vada slavēšanu daudzās konferencēs, tajā skaitā arī Holy Spirit Night.Un jau rīt viņš būs kopā ar mums!
⠀
Kā arī, atgādinām ka palicis maz laika lai iegādāties biļeti uz Holy Spirit Night! Reģistrācija beidzās šodien 23:59, tāpēc paspēj nopirkt savu biļeti mājaslapā holyspiritnights.com ⠀
Līdz tikšanos pasākumā!
⠀
Уже завтра вместе с нами Мартин Смит — христианский солист, бывший лидер группы поклонения Delirious. В последнее время Смит пишет новые песни, много путешествует и участвует во многих конференциях поклонения, включая Holy Spirit Night.И уже завтра он будет с нами! ⠀
⠀
А также, напоминаем что остается совсем немного времени, чтоб приобрести билет на Holy Spirit Night! Регистрация завершается сегодня в 23:59, так что успей купить свой билет на сайте holyspiritnights.com ⠀
⠀
До встречи на мероприятии!
 • Tikai 1 diena atdala mūs no HolySpiritNight sākuma! 🔥 Sagatavošanās iet pilnā sparā! Ja Tu plāno būt, bet kāda iemesla dēļ vēl neiegādājies savu biļeti, izdari to tieši tagad, jo Online reģistrācija aizveras šodien 23:59 , rītdien biļeti varēs iegādāties uz vietas, reģistrācija atvērsies 16:00! 
Kā arī mēs esam priecīgi paziņot jums to, ka rītdien uz mūsu svētkiem tieši no Kijevas ieradīsies brīnišķīga grupa - IFOUND//WORSHIP - muzikantu komanda no dažādām draudzēm, ko apvieno mīlestība pret Dievu un mūziku.
⠀
Всего 1 день отделяет нас от начала HolySpiritNight! 🔥 Подготовка идет полным ходом. Атмосфера ожидания зашкаливает!
Если ты собираешься быть, но по какой то причине еще не приобрел свой билет, сделай это прямо сейчас, онлайн регистрация закрывается сегодня в 23:59 , завтра билет можно будет приобрести на месте, стойка регистрации откроется в 16:00!
 Так же рады сообщить что , завтра к нашему празднику, прямиком из Киева, присоединится замечательная группа - IFOUND//WORSHIP - команда музыкантов из разных церквей, объединенных любовью к Богу и музыке.
⠀
#holyspiritnight
 • KĻŪSTI PAR LIELAS EVANĢELIZĀCIJAS DAĻU pirms HOLY SPIRIT NIGHT ar @steiger.st.riga komandu 🔥
Tev ir iespēja uzdāvināt cilvēkam IESPĒJU iepazīties ar Debesu Tēvu un izjust Viņa mīlestību, pastāstīt par To, ar kuru var būt īsts un iemācīties dzīvot bez maskām 
Šajā reizē mums būs 4 evanģelizācijas komandas - dažādi kreatīvie projekti. Viss ir vienkārši - izvēlies komandu un kļūsti par unikālo pasākumu daļu, kuru mērķis ir iepazīstināt katru ar Jēzu, kā arī ielūgt viņus uz mūsu brīnišķīgo vakaru 17.septembrī. ⠀
Tiekamies ⠀
⠀
➖16/09 (pirmdiena) 18:00 pie Brīvības pieminekļa
⠀
➖17/09 (otrdiena) tiekamies 14:00 Ūnijas ielā 99
⠀
Pēc visiem jautājumiem raksti @denie_kleiman ✔️
⠀
⠀
СТАНЬ ЧАСТЬЮ БОЛЬШОЙ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ перед HOLY SPIRIT NIGHT с командой @steiger.st.riga 🔥
У тебя есть возможность подарить человеку ШАНС познакомиться С Богом Отцом и пережить Его любовь, рассказать о Том, с кем можно быть настоящим и научиться жить без масок. В этот раз, у нас будет 4 евангелизационные команды - разные творческие проекты.
Все просто - выбирай команду и становись участником уникальных событий, цель которых познакомить каждого желающего с Иисусом и так же пригласить их на наш замечательный вечер 17го сентября. ⠀⠀
Встречаемся
⠀
➖16/09 (понедельник) в 18:00 у памятника свободы
⠀
➖17/09 (вторник) собираемся в 14:00 на Ūnijas iela 99
⠀
По всем вопросам пиши @denie_kleiman ✔️
⠀
#holyspiritnight #steiger #riga @steigerunion